תחומי עיסוק

התחום האזרחי

 

משרדינו מתמחה גם בניהול תביעות כספיות / חוזיות בכלל הערכאות המשפטיות.

 

 

כמו כן - רישום תיקי מכר בטאבו, עריכת הסכמים וחוזים, ביצוע היוון וטיפול בזכויות מקרקעין מול מנהל מקרקעי ישראל וכלל הרשויות. 

 

 

התמחות מיוחדת בהגשת בקשות לפסק דין הצהרתי - הגנה על נכסים וכיוצ"ב. 

 

 

בקשות לצווי ירושה. 

 

 

ניהול תביעות מכל סוג בתחום האזרחי. ליטיגציה והופעה בבתי משפט. 

 

 

 

 

 

נטלי סווירי