תחומי עיסוק

פשיטת רגל

 משרדנו מתמחה בניהול חובות. מחיקת חובות וייצוג חייבים - בכל הליך.  

וגם- ייצוג זוכים / נושים בגבית חובם מחייב בפשיטת רגל. 

ביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ - גם במהלך פשיטת רגל. 

הגנה על נכסי חייב !!  וצו הפטר חלוט 

הגשת תביעות חוב ובקשות להארכות מועד להגשת תביעות חוב. 

ייצוג נושה נגד חייבים במזונות ולהפך, 

 

דוגמאות והישגים: 

פש"ר 16920-05-16 מחוזי חיפה - חובות בסך של 20,000,000 מיליון ש"ח נמחקו בתמורה לתשלום מזערי בסך של 7000 ש"ח בלבד!! בתוכנית פירעון לחייב. 

 

 פש"ר 29299-06-12 מחוזי חיפה - חובות בסך של 1,200,000 ש"ח נמחקו בתמורה לתשלום מזערי בסך של 75,000 ש"ח בלבד!! בתוכנית פירעון לחייב. 

 

פש"ר 15005-01-13 מחוזי חיפה - חובות בסך של 950,000 ש"ח נמחקו בתמורה לתשלום מזערי בסך של 45,000 ש"ח בלבד!! במסגרת תוכנית פירעון נוחה לחייב.

 

פש"ר 57016-06-13 מחוזי חיפה - חובות בסך של 1,500,000 ש"ח נמחקו בתמורה לתשלום מזערי בסך של 145,000 ש"ח בלבד!! במסגרת תוכנית פירעון.

 

 פש"ר 9670-01-13 מחוזי חיפה - חובות בסך של 1,000,000 ש"ח נמחקו בתמורה לתשלום מזערי בסך של 95,000 ש"ח בלבד!! 

 

 פש"ר 59971-03-15 מחוזי נצרת - אישור הגשת תביעת חוב בסך של 1,300,000 ש"ח באיחור של שנה וחצי !!  משרדינו הצלי את כספו של הלקוח. 

 

 

 

 

נטלי סווירי