צוואות

צוואות

מהי צוואה

אין האדם יודע את יומו

עריכת צוואה הינה אקט חשוב ביותר, זאת על מנת להבטיח את הרכוש וחלוקתו ליורשים לפי רצון המצווה.

כמו כן, יש בצוואה כדי למנוע בעתיד סכסוכים בין היורשים ומחלוקות לגבי רכושו של הנפטר וחלוקתו ובכך למנוע דיונים בבית המשפט, זמן וכסף מיותרים, והרבה עוגמת נפש.

צוואה קובעת את חלוקת העיזבון. עיזבון הינו כלל הרכוש של הנפטר כפי שנותר לאחר פטירתו.

צוואה יכולה להיות בכתב או בעל פה או בעדים  בפני רשות או בעל-פה ובכוחה רק לקבוע את חלוקת רכוש הנפטר עלפי רצונו של הנפטר.

צוואה בכתב

רצוי כי צוואה תעשה בכתב באופן ברור ומוחלט ואף תופקד בידי רשם הירושות.

צוואה בכתב תירשם בציון התאריך ונסיבות עשיית הצוואה ותיחתם על ידי המצווה ובפני שני עדים.

מתי תתבטל צוואה – עילות ביטול צוואה


זהות עושה הצוואה
 – צוואה תבוטל כאשר נעשתה על ידי קטין או פסול דין או בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה, כי למעשה הצוואה הינה אקט אישי וסובייקטיבי של המצווה ונעשית עפ"י רצונו המלא השקול והבלעדי.

צוואה יכולה להיעשות רק על ידי המצווה עצמו.

אין המצווה רשאי לתלות את תקפותה של הצוואה בידי אדם אחר.

אותנטיות ורצון חופשי – צוואה אשר נעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – דינה בטלות ואינה תקפה. כמובן הטוען לאלו, עליו הראיה.

הסייג לכך: הסייג הקבוע להוראה זו קובע כי הצוואה לא תתבטל אם עברה שנה מיום עשיית הצוואה הפגומה הנ"ל והמצווה יכול היה לבטלה אך לא עשה כן אלא בחר להותירה על כנה.

טעות בצוואה – צוואה שנעשתה מחמת טעות – בטלה, אלא אם כן יוכל בית המשפט לתקן את הטעות ובכך שיוכל לקבוע בברור מה היה המצווה מורה אלמלא הטעות.

צוואה סתומה  – צוואה שאין להבין ממנה למי ציווה המצווה או מה ציווה – בטלה.

חוקיות והגיון – צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית או בלתי אפשרית – בטלה.

נסיבות עריכה – צוואה שנערכה ונעשתה בנוכחות יורשיה או בני זוגם – בטלה. חריג: למעט צוואה בעל-פה.

ביטול עצמאי – המצווה רשאי לבטל או לתקן את צוואתו בכל עת.

יורש נפטר לפני המוריש ואין צאצאים – במצב בו נפטר היורש לפני המצווה, והמוריש לא קבע אדם אחר שירש אותו, במצב זה יזכו בעיזבון צאצאי היורש שנפטר, אך אם אין צאצאים – הצוואה תבוטל.

מה הצעדים שיש לעשות לאחר פטירת אדם?

במות המצווה יש להגיש בקשה לרשם לענייני הירושות למתן צו לקיום צוואה, זאת במידה והנפטר הותיר צוואה אחריו.

במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה , במקרה כזה חלוקת העיזבון תתבצע על-פי הוראות חוק הירושה בהתאם לצו ירושה שינתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה.

מהו עיזבון ? האם כולל גם חובות של המנוח ?

עזבון הוא כל רכושו, זכויותיו וחובותיו של אדם, שנשארו לאחר פטירתו.

יורשי המנוח מקבלים את העיזבון הגם אם כולל חובות ולא רק זכויות.

במקרה והמנוח הותיר אחריו חובות, שומה על היורשים לסלק את כלל החובות מתוך העיזבון ועד לגובה הזכויות שהעיזבון כולל.

וכך, לאחר סילוק החובות, יחולקו בין היורשים הזכויות והרכוש שנותר בעיזבון (המידה ונותר לאחר סילוק החובות).

שתפו ברשתות חברתיות:
דילוג לתוכן